Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Film Punkt Oparcia w reżyserii Anny Ferens zainaugurował dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli, jubileuszowy rok 2014, rok 25-lecia demokratycznych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 10-lecia rozszerzenia UE.

– Należący przez wieki do Europy wschód kontynentu znalazł się po drugiej wojnie światowej na marginesie wolnego świata. Zniewolone narody bloku wschodniego nie ośmielały się nawet myśleć, że zmiany, które przyniosą im wolność będą miały miejsce w dającej się przewidzieć przyszłości. Od integrującej się Europy Zachodniej oddzieleni byliśmy „żelazną kurtyną”. Aż przyszła zmiana, do której drzwi uchyliła Solidarność. Film Anny Ferens pokazuje, że także dziś warto systematycznie uderzać w mury dyktatur, z wiarą, że kiedyś rozpadną się jak mur berliński. – powiedział Poseł Bogusław Sonik – inicjator pokazu.

Udział w projekcji wzięli: Posłowie Hans-Gert Pöttering (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2007-2009) i Jerzy Buzek (Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012). Gościem pokazu była także Anna Ferens.

Punkt Oparcia to pasjonująca filmowa opowieść o tym jak w latach 80. Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku sowieckiego. Oparty na niepublikowanych materiałach archiwalnych i rozmowach z europarlamentarzystami oraz działaczami opozycji z Czech, Estonii, Niemiec, Polski, Słowacji, Rumunii, film odwołuje się do ponad 50 rezolucji Parlamentu Europejskiego, które zostały przyjęte w latach 1980-1990.

Galeria