Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 września 2007, 22:00

24 września 2007 r. w Krakowie Patricia Paszt – założycielka i prezes Polsko -Węgierskiej Fundacji Cracovia Expres, dyrektor Centrum Węgierskiego i tłumaczka literatury polskiej otrzyma z inicjatywy Bogusława Sonika, Posła do Parlamentu Europejskiego honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patricia Paszt od ponad dziesięciu lat aktywnie działa na rzecz propagowania kultury polskiej na Węgrzech i węgierskiej w Polsce. Założona przez nią Polsko-Węgierska Fundacja Cracovia Expres prowadzi w Krakowie niezależne Centrum Węgierskie, działające na rzecz promocji kultury węgierskiej w Polsce i kultury polskiej na Węgrzech. Centrum ma na swoim koncie zorganizowanie w ciągu pięciu lat działalności w 13 miastach Polski 86 imprez kulturalnych – między innymi festiwali filmowych i festiwalu muzyki węgierskiej w Krakowie, a także organizację przeglądu kina polskiego w Siedmiogrodzie i przygotowanie tegorocznej prezentacji Krakowa w Budapeszcie. „To pierwsze w swoim rodzaju zagraniczne przedstawicielstwo kulturalno-dyplomatyczne w Europie Środkowej działające w formie organizacji pożytku publiczneg” – napisał o Centrum Węgierskim poseł Bogusław Sonik we wniosku o przyznanie Patricii Paszt odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Patricia Paszt w latach 1995-1996 pracowała w Instytucie Polskim na Węgrzech jako tłumacz i organizator programów kulturalnych, w roku 1999 kierowa³a Biurem Programowym przy Konsulacie Republiki Węgierskiej w Krakowie. W ramach Festiwalu Kraków 2000 organizowała w Krakowie całoroczny festiwal „Barwy Węgier”. Jest tłumaczką literatury polskiej. Dramaty w jej przekładzie, wydane w zredagowanym przez nią zbiorze „Współczesny dramat Polski” są wystawiane na scenach wybitnych węgierskich teatrów.

W węgierskich czasopismach opublikowała wiele artykułów na temat polskiej sztuki i polskiego dramatu. Uroczystość wręczenia Patricii Paszt odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odbędzie się dnia 24 września 2007 r. o godzinie 10.30 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.