Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Pw4
Debata: Partnerstwo Wschodnie w kulturze. Czy jesteśmy zaangażowani? Krakowskie Spotkania Europejskie

Relacja z Krakowskich Spotkań Europejskich

25. czerwca 2012

Pomimo coraz słabszego zainteresowania mediów oraz elit politycznych ideą Partnerstwa Wschodniego, nie zniknęła ona  zupełnie z debaty publicznej. V Krakowskie Spotkanie Europejskie zostało poświęcone bowiem kwestii  realizacji Partnerstwa Wschodniego w kulturze.  W panelu i dyskusji wzięli udział europoseł Bogusław Sonik, przedstawiciel MSZ Krzysztof Kopytko, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marcin Łapczyński oraz reprezentanci środowisk naukowych, Urzędu Miasta Lublina i organizacji pozarządowych.

Wszyscy uczestnicy dyskusji bezwzględnie zgodzili się co do jednego: współpraca z naszymi wschodnimi sąsiadami jest strategicznym celem Polski. Kultura jest natomiast do tego idealnym narzędziem. Zdania prelegentów podzieliła jednak  zasadnicza kwestia: jakimi środkami ten dialog powinien być osiągnięty? Bogusław Sonik wyraził przekonanie, że Polska musi radykalnie przesunąć środki finansowe, które przeznacza na promocję naszego kraju na zachodzie właśnie na realizację tych działań na wschodzie. Postulował również powołanie Funduszu Wspierania Partnerstwa Wschodniego. Przedstawiciele ministerstw zaprezentowali zrealizowane dotychczas akcje, które pogłębiły współprace z naszymi wschodnimi sąsiadami, np. konkursy MSZ w ramach wspólnego projektu polsko – białoruskiego. Podkreślali jednak, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Również reprezentant Urzędu Miasta Lublina przedstawił liczne przedsięwzięcia  organizowane przez miasto, np. największą prezentację kultury ukraińskiej w ramach Nocy Kultury, która przyciągnęła ponad 250 ukraińskich artystów.  Jako  przeszkody dla pogłębiania współpracy ze wschodnią Europą wskazano m.in. zbiurokratyzowany system przyznawania grantów na projekty NGO’s  i postrzeganie przez Polaków Europy tylko przez pryzmat 27 krajów Unii Europejskiej.

 – Żeby owa dyskusja przeniosła się na konkretne działania potrzebna jest obecność decydentów. Dlatego cieszy mnie, że w debacie brali udział przedstawiciele ministerstw oraz Pan poseł. Moim zdaniem kultura jest dobrym narzędziem dla pogłębiania współpracy. Problemem jest jednak to, że na Białorusi nawet akcje kulturalne uznawane są za polityczne i wymierzone w aparat państwowy– opisał swoje wrażenia po konferencji przedstawiciel Towarzystwa Białoruskiego w Krakowie Aliaksei Shota.

Pomimo dostrzeżenia wielu niedociągnięć w ramach Partnerstwa Wschodniego najlepszą puentą dla debaty są słowa Michała Krapudy z Urzędu Miasta Lublina, który mówiąc o Partnerstwie Wschodnim stwierdził – Ta idea jest skazana na sukces!