Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

31 stycznia 2011, 23:00

„Partnerstwo Wschodnie, energetyka i budżet
Rozmowa z Bogusławem Sonikiem, od dwóch kadencji krakowskim posłem do Parlamentu Europejskiego

• Które z tematów rozpoczynającej się 1 lipca polskiej prezydencji w Unii Europejskiej są dla Pana najważniejsze?
• Biorąc pod uwagę moje polityczne zainteresowania, ale przede wszystkim polskie interesy, za najistotniejsze uważam stosunki Unii Europejskiej z krajami położonymi za jej wschodnimi granicami. Polska stara się je budować od 2004 r., czyli od swego przystąpienia do Unii, wychodząc z założenia, że Europie potrzebne jest tworzenie na tamtym obszarze strefy bezpieczeństwa i dobrobytu. Efektem polskiego zaangażowania było uruchomienie programu Partnerstwo Wschodnie i podpisanie odpowiednich umów z Ukrainą, Gruzją, Azerbejdżanem, Armenią, Białorusią i Mołdawią. Polskie przewodnictwo w Unii będzie okazją do politycznego wzmocnienia tego programu, ale także do nadania mu większej dynamiki choćby poprzez przeznaczenie na ten cel większych środków finansowych. Z tym wiąże się druga z najważniejszych dla mnie kwestii, czyli wspólna europejska polityka energetyczna. Państwa UE w większości zależne są od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne. Ostatnie lata pokazały, że możliwe są tu kryzysy, które zaowocowały przecież odcięciem dostawy gazu ziemnego do państw członkowskich naszej wspólnoty. To wymaga wspólnej pracy nad dywersyfikacją zaopatrzenia w te strategiczne surowce, ale także takim zorganizowaniem wewnątrzunijnych sieci energetycznych, by inne państwa w momentach kryzysu mogły pomóc tym, które znajdą się w energetycznych kłopotach. Prace w tym kierunku trwają, ale potrzebują silniejszego impulsu i mam nadzieję, że polska dyplomacja zdoła tu doprowadzić do przełomu…”

Źródło: Welcome to Cracow – Małopolska, 1 lutego 2011