Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

14 marca 2007, 23:00

Empa_euromed_r1_c1

Poseł Bogusław Sonik będzie jednym z wysłanników specjalnej delegacji Parlamentu Europejskiego do Partenrstwa Europejsko-Śródziemnomorskiego (EMPA), podczas trzeciej sesji plenarnej tego zgromadzenia. Sesja odbędzie się od 16-17 marca 2007r. w Tunezji.

Zgodnie z wytycznymi przyjętymi podczas Szczytów Europejskich w Lizbonie (czerwiec 1992 r.), na Korfu (czerwiec 1994 r.) oraz w Essen (grudzień 1994 r.) oraz z propozycją Komisji, Unia Europejska postanowiła nadać nowy wymiar swym stosunkom z krajami basenu Morza Śródziemnego w celu stworzenia stosunków partnerskich z tymi krajami.

Partnerstwo z krajami basenu Morza Śródziemnego zostało zapoczątkowane na konferencji odbywająca się w Barcelonie w dniach 27-28 listopada 1995 r., na której zgromadzili się ministrowie spraw zagranicznych Piętnastki oraz dwunastu państw basenu Morza Śródziemnego: Algierii, Cypru, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Malty, Maroka, Autonomii Palestyńskiej, Syrii, Tunezji i Turcji. Na konferencję zaproszono Ligę Państw Arabskich oraz Unię Arabskiego Maghrebu (AMU) a także Mauretanię.

Basen Morza Śródziemnego stanowi kluczowy obszar w stosunkach zagranicznych UE. Parlament Europejski uczestniczy w tej obszarze współpracy w ramach swoich kompetencji. Będąc organem politycznym PE wspiera dialog i broni wspólnych wartości europejskich – takich jak prawa człowieka i demokracja – na tym obszarze. Parlament wraz z Radą ustala, jaka część rocznego budżetu UE zostanie przeznaczona na partnerstwo EUROMED, jak również decyduje o wysokości innych środków finansowych przeznaczonych na cele regionalne dla obszaru Morza Śródziemnego.