Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 października 2007, 23:00

1193746328

W ramach delegacji PE do partnerstwa EUROMED, poseł Bogusław Sonik weźmie udział w posiedzeniu jednej z komisji, która zajmuje się badaniami nad jakością życia, wymianami ludności oraz kulturą. Komisja będzie obradować przez 3 dni w Rzymie.

Podczas delegacji, posłowie do PE oraz członkowie EUROMED, będą omawiać raport, podsumowujący rozwój szkolnciwta wyższego w ramach krajów EUROMED. Dużym obszarem tematycznym będzie ochrona środowiska, dostęp do wodny pitnej, polityka ochrony lasów. Jednym z głównych tematów jest także dialog międzykulturowy na obszarach krajów EUROMED-u poprzez telewizję satelitarną.

Partnerstwo z krajami basenu Morza Śródziemnego zostało zapoczątkowane na konferencji odbywająca się w Barcelonie w dniach 27-28 listopada 1995 r., na której zgromadzili się ministrowie spraw zagranicznych Piętnastki oraz dwunastu państw basenu Morza Śródziemnego: Algierii, Cypru, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Malty, Maroka, Autonomii Palestyńskiej, Syrii, Tunezji i Turcji. Na konferencję zaproszono Ligę Państw Arabskich oraz Unię Arabskiego Maghrebu (AMU) a także Mauretanię.

Basen Morza Śródziemnego stanowi kluczowy obszar w stosunkach zagranicznych UE. Parlament Europejski uczestniczy w tej obszarze współpracy w ramach swoich kompetencji. Będąc organem politycznym PE wspiera dialog i broni wspólnych wartości europejskich – takich jak prawa człowieka i demokracja – na tym obszarze. Parlament wraz z Radą ustala, jaka część rocznego budżetu UE zostanie przeznaczona na partnerstwo EUROMED, jak również decyduje o wysokości innych środków finansowych przeznaczonych na cele regionalne dla obszaru Morza Śródziemnego.