Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Pośród najważniejszych kwestii, które wypełnią jesienno-zimową agendę znajdą się.: głosowanie nad wieloletnim budżetem UE, reformą banków i nowymi regulacjami chroniącymi nasze dane.

Siedmioletni budżet, WPR i tytoń

Jesienią Parlament przegłosuje ostateczny projekt wieloletnich ram finansowych (MFF) na lata 2014-2020. Od decyzji ws. budżetu zależeć będzie także przyszłość reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Podczas wrześniowej sesji plenarnej, posłowie zagłosują nad zaostrzeniem przepisów obejmujących produkty tytoniowe, mającym zniechęcić młodych do palenia. Parlamentarzyści wyrażą także swoją opinię w kwestii promowania nowych, bardziej ekologicznych biopaliw.

Ochrona prywatności, PRISM i banki

Druga połowa roku to przede wszystkim okres intensywnych prac nad reformą przepisów chroniących nasze dane prywatne, zwłaszcza te, które gromadzone są w sieci. Członkowie komisji ds. wolności obywatelskich (LIBE) przeprowadzą także śledztwo w sprawie amerykańskiego programu inwigilacji PRISM. W październiku Parlament przegłosuje propozycję objęcia lepszą ochroną miliona pracowników delegowanych. Deputowani będą chcieli także osiągnąć porozumienie z Radą w sprawie nadzoru europejskich banków.