Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlamentarna komisja ds. gospodarczych i monetarnych oraz komisja ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych przyjęły dzisiaj pakiet na rzecz zwalczania prania pieniędzy w Unii Europejskiej. Komisja Europejska podjęła inicjatywę legislacyjną twierdząc, że pranie pieniędzy to proceder, który podważa zaufanie europejskich obywateli do wspólnotowego prawa oraz naraża na straty unijną gospodarkę.

W skład pakietu wchodzi dyrektywa i rozporządzenie. Dyrektywa w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada dodatkowe obowiązki w zakresie procedur oceny ryzyka i weryfikowania klientów na takie podmioty jak instytucje finansowe, notariuszy, audytorów, niektóre podmioty oferujące usługi hazardowe oraz przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji w gotówce o wartości powyżej 7500 euro. Państwa członkowskie będą mogły nałożyć te obowiązki także na inne podmioty.

Po przyjęciu przez komisje parlamentarne, pakiet w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy trafi do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą i Komisją Europejską. Ostateczne zatwierdzenie pakietu planowane jest na sesję plenarną w kwietniu.