Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 stycznia 2006, 23:00

Logope

W dniu 23 stycznia, w Brukseli na posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE poseł Bogusław Sonik, sprawozdawca projektu decyzji w sprawie wprowadzenia w Unii Europejskiej zakazów związanych z karaniem za przestępstwa seksualne popełnione wobec dzieci prezentował założenia nowego aktu prawnego.

Pedofilia jest ciągle jeszcze bardzo poważnym problemem społecznym, nurtującym ludzi na całym świecie. Ten problem został dostrzeżony przez Unię Europejską, która stara się stworzyć odpowiednie instrumenty mające na celu przeciwdziałanie i zapobieganie tego rodzaju przestępstwom kryminalnym. I tak, jednym z priorytetów Europolu jest zwalczanie wykorzystywania seksualnego dzieci oraz dziecięcej pornografii. Dnia 22 grudnia 2003 została sporządzona Decyzja Ramowa Rady dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej. Celem decyzji jest ustanowienie zgodnie z zasadą pomocniczości, minimalnego wspólnego podejścia Unii Europejskiej do tych przestępstw kryminalnych, w szczególności odnośnie rodzaju kary i zakazu, jaki powinien zostać określony w ustawodawstwie krajowym.