Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce „Antysmogowy”
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp…
Zespół został powołany ze wspólnej inicjatywy Posłów Elżbiety Radziszewskiej i Bogusława Sonika.

Główne zadania zespołu:
1) Przygotowanie zmian legislacyjnych na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.
2) Ustalenie norm jakości węgla dla sektora komunalno-bytowego.
3) Ujednolicenie systemu kontroli i systemu sankcji dla podmiotów zanieczyszczających powietrze.
4) Umożliwienie wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej.
5) Wspieranie działań samorządów mających na celu poprawę jakości powietrza.
6) Szerzenie wiedzy na temat czynników wpływających na jakość powietrza.
7) Organizacja konferencji oraz debat związanych z problematyką poprawy jakości powietrza w Polsce
8) Wspieranie działań edukacyjnych mających za zadanie podniesienie świadomości społecznej na temat czynników wpływających na jakość powietrza.
9) Wspieranie tworzenia zintegrowanej i długookresowej polityki na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.
10) Wspieranie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zmierzającej do poprawy jakości powietrza.
11) Wspieranie współpracy pomiędzy parlamentem, rządem, instytucjami centralnymi a samorządami mającej na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.
12) Monitorowanie prawodawstwa z perspektywy wpływu na jakość powietrza.

Na wczorajszym posiedzeniu zostało wybrane prezydium w składzie:

Bogusław Sonik – przewodniczący

Gabriela Lenartowicz – wiceprzewodnicząca
Ewa Lieder – wiceprzewodnicząca
Elżbieta Radziszewska – wiceprzewodnicząca
Monika Wielichowska – wiceprzewodnicząca

Członkowie zespołu: Andrzej CzerwińskiLidia GądekMichał JarosWładysław Kosiniak-KamyszJózef LassotaJerzy MeysztowiczAldona MłyńczakDorota NiedzielaIreneusz RaśMonika RosaMarek Sowa