Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski powiedział dziś zdecydowane „nie” przemocy wobec kobiet apelując o wprowadzenie na szczeblu europejskim całościowej strategii mającej na celu zapobieżenie stosowania siły wobec kobiet i wzywając Komisję Europejską do przedstawienia prawnych rozwiązań w tej sprawie.

Sprawozdanie apeluje do służby zdrowia, Komisji Europejskiej i państw członkowskich o podjęcie działań w celu ukrócenia bezkarności kobietobójstwa oraz wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez ukrócenie bezkarności sprawców, zdezagregowanie gromadzenia danych oraz wzmocnienie potencjału prawnego i możliwości niesienia pomocy na szczeblu krajowym. Szacuje się, że jedynie co piąta kobieta, która padła ofiarą poważnego  przypadku użycia przemocy poinformowała o tym przedstawicieli służby zdrowia, opiekę społeczną lub służbę pomocy ofiarom. Przyjęty przez posłów raport apeluje także o przyśpieszenie działań przeciwko markom, które wykorzystują obraz młodych dziewcząt i kobiet, jako obiekty seksualne oraz do zintensyfikowania wysiłków  na rzecz zapobieżenia okaleczaniu kobiet. Roczny koszt, jaki UE poniosła z uwagi na przemoc na tle płciowym wo bec kobiet, jest szacowany na 228 mld euro, czyli około 1,8% PKB Unii.