Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia plenarnego Parlament Europejski formalnie zatwierdził pakiet budżetowy na lata 2012/2013. W jego skład wchodzą budżet korygujący na rok 2012 w wysokości 6 mld euro, którego celem jest pokrycie brakujących środków w obecnie realizowanym budżecie oraz kompromisowe rozwiązania w zakresie płatności i zobowiązań na rok 2013. Te pieniądze pozwolą na utrzymanie płynności finansowej wielu ważnych unijnych programów, w tym popularnego Erasmusa. Priorytetami w przyszłorocznym budżecie są zatrudnienie i rozwój. W skład pakietu budżetowego wchodzi również strategia radzenia sobie z niedoborami w płatnościach w roku2013.

Ustalenie kompromisu pozwala na zagwarantowanie stabilności finansowej Unii Europejskiej oraz uniknięcie tzw. „dwunastek”, czyli prowizorycznego budżetu składającego się, co miesiąc z dwunastej części budżetu z poprzedniego roku, znacznie ograniczającego możliwości finansowania różnych działań UE.

Wysokość budżetu na rok 2013 ustalono w wysokości 132, 8 miliardów euro na płatności oraz 150, 9 miliardów euro na pokrycie zobowiązań. Budżet ten odpowiada 0, 99 % dochodu narodowego brutto (GNI) UE w płatnościach oraz 1,13 proc. dochodu narodowego brutto UE w środkach na pokrycie zobowiązań. Jest mniejszy niż budżet na rok 2012 (włączając w to budżety korygujące 1-6), który wynosił odpowiednio 1,05 proc. i 1,15 proc.

Negocjacje ws. budżetu na 2013 nie były łatwe. O ich burzliwym przebiegu informowaliśmy już wcześniej: więcej