Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 czerwca 2010, 22:00

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie powodzi w krajach Europy Środkowej. W powstanie rezolucji aktywnie zaangażował się poseł Bogusław Sonik, który podkreślił zwłaszcza ogromne szkody, jakie powódź spowodowała w Małopolsce oraz specyfikę terenów górskich szczególnie narażonych na negatywne skutki powodzi. – Tylko na ternie województwa małopolskiego woda pochłonęła aż 9 ofiar śmiertelnych, zalała 645 miejscowości, ponad 1,8 tys. domów i mieszkań, które nie nadają się już do użytku. Zniszczenia i szkody po przejściu pierwszej i drugiej fali powodziowej dotknęły obszar aż 70% o województwa małopolskiego – przypomniał Sonik.

Sonik zaznaczył także, iż na skutek powodzi szczególnie ucierpiały tereny górskie dotknięte tzw. szkodami ulewowymi czyli osuwiskami ziemi, które zabierały ze sobą niekiedy całe wsie. – Apeluję i zwracam się z prośbą do Komisji Europejskiej, aby uruchamiając środki z Funduszu Solidarności uwzględniła specyfikę poszczególnych regionów dotkniętych klęska – powiedział poseł Sonik. Postulat Sonika został uwzględniony w tekście rezolucji, w którym wezwano Komisję do uwzględnienia różnic pomiędzy dotkniętymi klęską regionami, obejmującymi góry i nabrzeża rzek, tak aby w jak najlepszy sposób pomóc ofiarom klęski. Ponadto w rezolucji posłowie wezwali Komisję Europejską i państwa członkowskie do zwiększenia możliwości kontroli powodziowej, zaapelowali o przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, które pozwoli lepiej rozwiązywać problemy wynikające z klęsk żywiołowych, a także zwrócili się do Komisji Europejskiej o podjęcie natychmiastowych działań w celu zagwarantowania jak najszybszego, skutecznego i elastycznego wypłacenia niezbędnych środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Projekt rezolucji został złożony przez różne grupy polityczne.