Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

10 marca 2010, 23:00

1268392856

509 głosami Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą reżim kubański za śmierć więźnia sumienia Orlando Zapaty.
W rezolucji, której tekst napisali posłowie Bogusław Sonik i Ignacio Salafranca (EPL) Parlament wezwał władze kubańskie do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.