Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

22 stycznia 2008, 23:00

Podczas sesji nadzwyczajnej Parlamentu Europejskiego posłowie zgodnie poparli pakiet legislacyjny przewidujący szereg działań zmierzających do ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. Jak zaznaczył Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, pakiet ten jest dalekosiężną propozycją dotyczącą spraw o długofalowym znaczeniu, zaś nadrzędnym celem, który towarzyszył pracom nad jego przygotowaniem było osiągnięcie równowagi między koniecznością ochrony środowiska naturalnego, a potrzebą zapewnienia konkurencyjności europejskiej gospodarki i zachowania miejsc pracy. Mimo powszechnego poparcia dla pakietu legislacyjnego, posłowie mieli zastrzeżenia w kwestiach dotyczących promowania wykorzystania biopaliw, znaczenia energii jądrowej oraz wpływu proponowanych rozwiązań na konkurencyjność niektórych sektorów gospodarki i rynek pracy. Poseł Bogusław Sonik zwrócił uwagę na fakt, że choć zahamowanie procesów ocieplenia klimatu stało się priorytetem naszego globu, to „przedstawione propozycje mogą być dla wielu państw trudne do wypełnienia, mogą również powodować negatywne skutki społeczne, choćby przez wzrost kosztów energii, które już w tym momencie nie są niskie w wielu krajach”.