Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

We wtorek, 14 maja 2013, klub PO-PSL, pod przewodnictwem posła Jacka Protasiewicza i Tadeusza Zwiefki, zorganizował konferencję pod tytułem „Bohaterowie Walki o Wolność w Europie: Dziedzictwo Rotmistrza Pileckiego”. Spotkanie miało na celu przypomnienie historii nadzwyczajnych postaci, takich jak Rotmistrz Pilecki, którzy walcząc o wolność swoich narodów, przyczynili się do powstania zjednoczonej Europy, jaką znamy dzisiaj.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Marco Patricielli, autora biografii Rotmistrza Pileckiego zatytułowanej „Ochotnik”. Patricielli wyjaśnił swoje zafascynowanie postacią Rotmistrza, opowiadając główne wątki z jego życiorysu. Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej, wreszcie więzień polityczny i ofiara mordu sądowego komunistycznych rządów PRLu, zasłynął jak autor pierwszych na świecie raportów o Holokauście. W 1940 roku Rotmistrz dobrowolnie przedostał się do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie stał się głównym organizatorem konspiracji i zaufanej siatki informatorów. Sprawozdania Pileckiego dotyczące ogólnych warunków panujących w obozie, a także pierwsze opisy ludobójstwa wAuschwitztrafiały do władz Armii Krajowej oraz wojsk alianckich na Zachodzie.

Za równo autor biografii jak i uczestnicy konferencji ubolewali nad faktem, że przez lata władze komunistyczne skutecznie zatarły ślad po narodowych bohaterach, takich jak Rotmistrz Pilecki. Do kolejnych prelegentów należeli poseł Róża Thun, posłanka z Łotwy – Sandra Kalniete, oraz poseł z Węgier – Laszlo Surjan, którzy zgodnie potwierdzili istnienie więzi pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej wywołanej wspólną historią i doświadczeniami dwóch największych reżimów XX wieku. Tym bardziej posłowie docenili włoskiego autora książki i wybitny sposób, w jaki przedstawił dzieje polskiego bohatera. Postać Pileckiego odzwierciedla wiele podobnych historii w Europie Środkowo-Wschodniej. Parlamentarzyści podkreślili potrzebę promowania pamięci o bohaterach narodowych, zwłaszcza w krajach zachodnich. Wraz z Agnieszką Rudzińską, wiceprezes IPN, posłowie podsumowali, że należy promować historie bohaterów europejskich za pomocą kultury masowej i mediów społecznościowych, by prawda o naszej wspólnej europejskiej historii trafiła do wszystkich niezależnie od narodowości.