Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski, BrukselaW obecnym tygodniu w Brukseli trwać będą posiedzenia komisji parlamentarnych i grup politycznych. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić na bieżąco na stronie Parlamentu Europejskiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi poniżej wybranymi wydarzeniami nadchodzącego tygodnia.Sprawy Gospodarcze i Monetarne (ECON) – we wtorek, 5. listopada  członkowie komisji rozpoczną dochodzenie, aby przeanalizować zarządzanie kryzysem w UE. Do wiosny odbędą się wysłuchania publiczne i panele ekspertów, aby ocenić pracę Trojki do kwietnia    2014 r.Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) – we wtorek, 5. listopada w komisji odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem PE ws. stopniowego zakazu wyrzucania i palenia materiałów plastikowych, aby zachęcić do ich przetwarzania. Celem jest przetwarzanie 75% plastiku  w Europie do          2020 r.Kultura i Edukacja (CULT) – we wtorek, 5. listopada członkowie komisji zagłosują ws. tańszych kredytów dla studentów, którzy chcą zdobyć swój tytuł zagranicą.Budżet (BUDG) -pierwsze posiedzenie komitetu pojednawczego w sprawie budżetu UE na rok 2014 odbędzie się w poniedziałek, 4. listopada. Rozpocznie ono tym samym serię spotkań, aby znaleźć porozumienie w sprawie pierwszego budżetu w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych.
W tym tygodniu:
Seminarium nt. OZE w PE!
Pe3_european%20union%202012%20pe-epPoseł Bogusław Sonik wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej organizuje w środę 6.listopada w PE w Brukseli seminarium, pt. „Miejsce Odnawialnych Źródeł Energii w polityce klimatyczno-energetycznej UE”.
Ideą seminarium jest analiza stanu i potencjału rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej, w Europie i Polsce. Zaproszeni goście omówią między innymi możliwości rozwoju OZE w Europie i obecnej sytuacji legislacyjnej w Polsce oraz korzyści wynikające z rozwoju tego typu źródeł energii dla europejskiej i polskiej gospodarki.
Sonik panelistą w ramach konferencji „Prawo do Kultury”
Prawo%20do%20kulturyPoseł Sonik weźmie udział jako panelista w konferencji „Prawo do kultury”, która będzie miała miejsce 6. i 7. listopada w Warszawie. Międzynarodowa konferencja „Prawo do kultury” ma zainspirować do dyskusji na temat konieczności wpisania „prawa do kultury” do Protokołu Dodatkowego Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku. Takiego zapisu Rada Europy nie posiada, choć zapisano w niej „wolność słowa”, „prawo do nauki” czy „prawo do wolności i bezpieczeństwa”. Eksperci Rady Europy, goście zagraniczni, polscy przedstawiciele świata kultury i nauki oraz publicyści będą dyskutować nad ograniczeniami w dostępie do kultury oraz możliwościami rozszerzenia udziału w kulturze mimo barier oraz poprzez udogodnienia, jakie dziś stwarza Internet. Podstawowe pytanie, jakie zostanie postawione w trakcie konferencji, to: czy w wystarczającym stopniu korzystamy dziś w kultury oraz jej zasobów i czy ograniczenia w dostępie do kultury nie wynikają z problemów legislacyjnych.
Agora obywatelska ws. bezrobocia młodych!
AgoraJak wydostać młodych z zamkiniętego kręgu bezrobocia? Prawie co czwarty młody Europejczyk pozostaje dziś bez pracy, dlatego PE organizuje tzw. agorę obywatelską ws. bezrobocia młodych. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 6 – 8 listopada.Każde państwo UE będzie reprezentowane przez dwoje młodych ludzi pomiędzy 18. a 30. rokiem życia, z tym, że jeden z nich będzie bezrobotny, natomiast drugi zatrudniony. Przez trzy dni uczestnicy będą debatować razem z ekspertami. Wnioski z agory obywatelskiej zostaną przekazane decydentom w UE.
Wydarzyło się:
Parlament Europejski – Twój Punkt Oparcia
Krzeszowice29. października w Krzeszowicach  odbyła się z inicjatywy Posła Bogusława Sonika  projekcja filmu „Punkt Oparcia” w reżyserii Anny Ferens połączona z prezentacją pn. „Parlament Europejski – Twój Punkt Oparcia”.Film Punkt Oparcia w reżyserii Anny Ferens to pasjonująca opowieść o tym jak
w latach 80-tych Parlament Europejski upominał się o wolność dla więźniów politycznych i swobody demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku sowieckiego. Stanowi on wyjątkową wizytówkę Parlamentu Europejskiego i może być okazją do przybliżenia jego działalności obywatelom Polski.Emisja filmu oraz prezentacja multimedialna w Krzeszowicach odbyły się w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.Fotorelację z wydarzenia znajdą Państwo tutaj.
Rządy zatwierdziły zwiększenie unijnego budżetu na 2013 rok!
Państwa UE zatwierdziły w środę, 30. października zwiększenie unijnego budżetu na 2013 rok o 3,9 mld euro na uregulowanie zaległych należności. Spełniły tym samym najważniejszy warunek, od którego europarlament uzależnił zgodę na wieloletni budżet UE na okres 2014-2020.Decyzję podjęto w procedurze pisemnej. Przeciwko wyłożeniu dodatkowych 3,9 mld euro do kasy Unii głosowały Dania, Finlandia, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania.Jednocześnie państwa Unii zgodziły się na przeznaczenie 400 mln euro na usuwanie skutków tegorocznych powodzi w Niemczech, Austrii i Czechach oraz zwalczanie skutków suszy i pożarów lasów w Rumunii. Tym razem przeciwna była tylko Wielka Brytania.
Więcej >