Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 czerwca 2011, 10:30

Problemowi gwałtownego zmniejszania się populacji owadów zapylających (w tym pszczół) oraz skutkom tego zjawiska dla europejskiego rolnictwa poświęcona jest konferencja ekspercka „Pollinators & Agriculture in Europe”, która odbywa się dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Poseł Bogusław Sonik poprowadzi panel zatytułowany „Pszczoły miodowe w kontekście zrównoważonego rolnictwa”. W czasie konferencji zaprezentowany zostanie raport ekspercki, który analizuje trendy zmian w populacjach owadów zapylających, przedstawia zróżnicowanie i funkcje owadów oraz ich znaczenie dla rolnictwa, a także wskazuje możliwości ochrony populacji owadów. Podczas konferencji głos zabiorą specjaliści w dziedzinie owadów zapylających: Simon Potts z Uniwersytetu w Reading oraz Dorothea Brückner z Uniwersytetu w Bremie. Gospodarzami wydarzenia, zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Upraw (ECPA) i Europejskie Stowarzyszenie Właścicieli Ziemskich (ELO), będą posłowie do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, Astrid Lulling, Paolo De Castro i Csaba Tabajdi. Dyskusję otwarzą Thierry de l’Escaille – Sekretarz Generalny ELO oraz Friedhelm Schmider – Dyrektor Generalny ECPA. W Europie żyje cała gama pszczół, motyli, żuków oraz innych owadów odgrywających rolę przenosicieli pyłków. Od ich aktywności zależy hodowla ok. 70% roślin uprawnych, z których następnie produkuje się żywność. Jednak populacja owadów zapylających gwałtownie maleje: kryzys zaobserwowany początkowo w Ameryce Północnej, gdzie w latach 2006-2007 wyginęła jedna trzecia wszystkich pszczół, w 2008 roku dotarł do Europy, w tym także do Polski.