Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

7 lipca 2010, 22:00

1278505248

W związku ze złożonym przez Posła Filipa Kaczmarka wniosku do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie Janusza Palikota z PO, który popieram, uważam że w obecnej sytuacji powinien zostać zastosowany art. 15 Statutu Platformy Obywatelskiej z 21 maja 2006, który stanowi co następuje: „ w uzasadnionych przypadkach, Zarząd Krajowy bezwzględną większością głosów, może podjąć w stosunku do członka Platformy, przeciwko któremu został skierowany wniosek o ukaranie do sądu koleżeńskiego, decyzję o tymczasowym zawieszeniu w prawach członka, do czasu wydania prawomocnego wyroku przez sąd koleżeński”. Pozwoli to, zgodnie z par. 15 pkt. 2  Statutu PO, na zamknięcie w ciągu 3 miesięcy procedury przed Sądem Koleżeńskim.

Bogusław Sonik