Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Intergrupa4

Integrupa ds. obszarów górskich

24. czerwca 2010

Z inicjatywy posła Bogusława Sonika, przewodniczącego Intergrupy ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych biblioteka Parlamentu Europejskiego przygotowała opracowanie dotyczące gór w polityce Unii Europejskiej.

Obszar gór i terenów podgórskich stanowi prawie 40% terytorium Unii i jest zamieszkany przez blisko 20% jej obywateli. Ich naturalne ograniczenia wymuszają prowadzenie specyficznej polityki regionalnej oraz uwzględnianie tych szczególnych obszarów w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Opracowanie sporządzone w języku francuskim zostanie wkrótce przetłumaczone na język angielski.