Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1278509408

7. lipca 2010

Parlament Europejski zatwierdził w środę dyrektywę o ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów, tlenku azotu i tlenków siarki przez przemysł. Dla polskiej gospodarki korzystne są wprowadzone okresy przejściowe do 2022 r. na modernizację najbardziej zanieczyszczających zakładów.

Uzgodniona już z krajami członkowskimi dyrektywa „o zintegrowanym zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli” przewiduje, że do 2016 r. wprowadzone zostaną surowe limity emisji przemysłowych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Jednocześnie jednak wprowadzono dodatkowe okresy przejściowe dla elektrociepłowni oraz łagodniejsze limity emisji przemysłowych dla dużych obiektów energetycznych – o co zabiegała Polska.

„UE będzie wspierała wprowadzanie najlepszych dostępnych technologii mających na celu zmniejszenie emisji przemysłowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu naszego poziomu rozwoju gospodarczego i warunków geograficznych” – stwierdził Bogusław Sonik wiceprzewodniczący komisji ochrony środowiska w Parlamencie Europejskim.