Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Budzet1

Debata o budżecie na 2013 rok

5. października 2012

Parlamentarna Komisja Budżetowa pochyliła się w ubiegły czwartek nad rocznym planem finansowym Unii Europejskiej na rok 2013. Motywem przewodnim, powracającym w dyskusji pomiędzy europarlamentarzystami, była stymulacja wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez ograniczenie cięć oraz uwzględnienie przyszłych wydatków unijnych.

W przegłosowanych w czwartek poprawkach, posłowie opowiedzieli się po stronie Komisji Europejskiej i zdecydowali o nie wprowadzaniu zaproponowanych w czerwcu br. przez Radę oszczędności w wysokości ok. 1,9 mld euro. Obszarami, w których – zdaniem posłów – nie ma miejsca na redukcje są: badania i rozwój, przedsiębiorczość oraz zatrudnienie. Starano się również o zniesienie cięć wprowadzonych przez Radę w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej oraz polityki regionalnej. Zdaniem posła Giovanni La Via (EPL) każde euro zainwestowane na poziomie unijnym przynosi więcej korzyści niż euro zainwestowane na poziomie państwowym.

Programy unijne, które miałyby zostać dotknięte redukcjami to m.in. 7. Program Ramowy, Program Ramowy w zakresie Konkurencyjności i Innowacji oraz programy na rzecz rozwoju form uczenia się przez całe życie.

W trakcie debaty zadecydowano również o zamrożeniu 75% środków przeznaczonych na kontrole granic. W obszarze „obywatelstwo” zdecydowano z kolei o zwiększeniu wsparcia dla wielu pomniejszych programów takich jak Europejski Rok Obywateli oraz Mobilna młodzież. Przegłosowano również ogólną sumę 300 milionów euro w ramach wsparcia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

Co ważne, przegłosowane zostały cięcia w wysokości 8,9 milionów euro w budżecie administracyjnym Parlamentu Europejskiego – i to po uwzględnieniu kosztów związanych z przystąpieniem Chorwacji do struktur unijnych.

Następne etapy pracy nad budżetem obejmą głosowanie w trybie plenarnym 23. października oraz uzgodnienia wspólnej pozycji z Radą 26. października. Posiedzenie zamykające debatę przewidziano na 9. listopada. Jeżeli konsensus pomiędzy Parlamentem i Radą zostanie osiągnięty w przewidzianym terminie, budżet na 2013 r. zostanie uchwalony w głosowaniu plenarnym w listopadzie tego roku.