Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3 sierpnia 2011, 22:00

1312444814

Jak poinformował Minister Rolnictwa Marek Sawicki, za trzy tygodnie Agencja Rynku Rolnego rozpocznie wypłacanie rekompensat z tytułu strat poniesionych w wyniku epidemii Ecoli.

Rekompensaty, które otrzymają rolnicy z 22 krajów UE, mają pokryć ok. 50% średniej ceny z czerwca produktów rolnych wycofanych z rynku na skutek epidemii. Największa suma – 70 mln euro – trafi do Hiszpanii; Polska otrzyma 46 mln euro.