Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

12 maja 2011, 22:00

W Krakowie odsłonięto w piątek tablicę upamiętniającą powstanie Studenckiego Komitetu Solidarności. Tablicę umieszczono przy ul. Grodzkiej 27, w miejscu gdzie utworzono SKS, a obecnie mieści się siedziba Stowarzyszenia Maj 77.

„W tym budynku 15 maja 1977 powstał SKS, Studencki Komitet Solidarności, antykomunistyczny ruch opozycji demokratycznej” – głosi napis na skromnej marmurowej tablicy. – SKS w Krakowie był pierwszą jawną opozycyjną organizacją demokratyczną. Działaliśmy szeroko, wykraczaliśmy poza postulaty swobód demokratycznych i wolności na uczelniach. Organizowaliśmy obozy szkoleniowe, tworzyliśmy uniwersytet, zwany później latającym, dystrybuowaliśmy własną prasę, tworzyliśmy wydawnictwa, braliśmy udział w akcjach protestacyjnych, działaliśmy w środowiskach robotniczych i chłopskich – wspominał podczas uroczystości współzałożyciel SKS i europoseł Bogusław Sonik. Jak dodał, dzięki SKS po raz pierwszy w Polsce zaistniało słowo „solidarność” w życiu publicznym.

Czytaj więcej:

Źródło: Interia.pl, 13. maja 2011