Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W niedzielę, 8 września br.  w Skawinie Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik wziął udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej ppor. Mieczysława Majdzika. Tablica mieści się na elewacji lokalu, w którym mieszkał Mieczysław Majdzik.

Mieczysław Majdzik jako nastolatek wstąpił do zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Aresztowany i torturowany przez UB, został skazany na 12 lat więzienia. Po wydarzeniach czerwca 1976 r. pomagał represjonowanym robotnikom Radomia. Później aktywnie działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Był członkiem – założycielem Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1981 uczestniczył w marszach szlakiem I Kompanii Kadrowej. W 1980 r. w elektrowni Skawina zakłada NSZZ Solidarność. W stanie wojennym był internowany od 13 grudnia 1981 do 23 lipca 1982 r, razem z Panem Posłem Bogusławem Sonikiem.