Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Tragedie, takie jak utonięcie migrantów u wybrzeży Lampedusy, są punktem zwrotnym dla Europy. Można im zapobiec, poprzez działania skoordynowane na poziomie UE, inspirowane przez solidarność i odpowiedzialność, stwierdził Parlament w środę, 23. października. Posłowie podkreślili prawny obowiązek pomocy migrantom zagrożonym na morzu i stwierdzili, że legalne przekraczanie granic UE byłoby lepsze niż niekontrolowane nielegalne działania.

UE oraz jej państwa członkowskie muszą robić więcej, aby zapobiec dalszej utracie życia na morzu, stwierdził Parlament. Posłowie wyrazili głęboki smutek i żal spowodowany tragedią u wybrzeży Lampedusy, podkreślając ponownie, że państwa członkowskie, muszą przestrzegać, wynikającego z prawa międzynarodowego obowiązku, ratowania życia zagrożonego na morzu.

Parlament naciska także na państwa trzecie, aby przestrzegały prawa międzynarodowego o ratowaniu życia zagrożonego na morzu. Porozumienia dotyczące zarządzania migracją pomiędzy UE oraz państwami tranzytowymi powinny być „priorytetem na najbliższą przyszłość UE”, łącznie z udzielaniem pomocy krajom pochodzenia migrantów. Posłowie wzywają UE do kontynuowania dostarczania pomocy humanitarnej, finansowej oraz politycznej regionom kryzysowym w Afryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie, w celu ograniczenia migracji oraz przyczyn, które ją powodują.