Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

We wtorek Parlament Europejski w ramach europejskiej strategii redukcji ilości odpadów z tworzyw sztucznych i ich wpływu na środowisko przyjął rezolucję dotyczącą wycofania do roku 2020 najbardziej niebezpiecznych tworzyw oraz toreb plastikowych. Posłowie zaapelowali również o wyznaczenie wiążących celów dotyczących recyklingu.

Posłowie uznali, że odpady z tworzyw sztucznych stanowią poważne zagrożenie dla środowiska również z powodu powolnej implementacji unijnych przepisów o odpadach i braku szczegółowych przepisów odnośnie tworzyw sztucznych. Vittorio Prodi, odpowiedzialny za przygotowanie rezolucji podkreślił, iż ponowne użycie lub recykling produktów pomoże utrzymać w czystości środowisko oraz przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy.

Posłowie wezwali również do wycofania z użycia najbardziej niebezpiecznych odpadów oraz zaapelowali o rezygnację z toreb jednorazowych. Parlament zaapelował także do Komisji Europejskiej o przygotowanie w 2014 roku wniosku o zakazie wprowadzania na wysypisko odpadów, które mogą zostać ponownie użyte lub nadają się do recyklingu oraz o ograniczeniu palenia odpadów.