Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 listopada 2007, 23:00

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik zwrócił się do władz Województwa Małopolskiego z inicjatywą, by wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych wyposażyć w odblaskowe kamizelki, zwiększające bezpieczeństwo dzieci na drogach. Wniosek posła Sonika zostanie rozpatrzony podczas prac nad projektem budżetu Małopolski na rok 2008.

W piśmie do władz województwa poseł Bogusław Sonik przywołał statystyki, według których ofiarami wypadków drogowych w Małopolsce padło w ubiegłym roku ok. 400 dzieci. „Potwierdza to fakt, że polskie drogi, pomimo poprawiającej się z roku na rok sytuacji, są wciąż niebezpieczne, najczęściej pozbawione poboczy, co jest często przyczyną wypadków” – napisał poseł Sonik, który wyposażenie dzieci w kurki odblaskowe postulował już w roku 2004. Władze Małopolski odrzuciły jednak wtedy projekt, powołując się na zbyt wysokie, jak na środki województwa, koszty.

W odpowiedzi na apel posła wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda oświadczył, że propozycja Bogusława Sonika zostanie uwzględniona w budżecie województwa na rok 2008.