Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Jest to kontynuacja jego wcześniejszej pracy w Sejmiku Województwa Małopolskiego gdzie w okresie od listopada 2014 r. do listopada 2015 r., był przewodniczącym Komisji do spraw Współpracy z Polakami i Polonią za granicą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Głównym celem prac komisji była pomoc Polonii i Polakom na Wschodzie. Najważniejszymi osiągnięciami Komisji w trakcie sprawowania przez Bogusława Sonika funkcji przewodniczącego było:

-wystąpienie o środki na zorganizowanie Forum Liderów Środowisk Polskich z Europy Środkowo — Wschodniej.;

-zorganizowanie warsztatów metodycznych języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Mołdawii;

-uczestnictwo w otwarciu Domu Polskiego we Lwowie.

-zorganizowanie wizyty przedstawicieli z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano – Frankowsku.

-zorganizowanie dzięki staraniom Sonika konwoju z pomocą humanitarną na Ukrainę, w wysokości 50 000 zł;

 -odnowienie przedwojennych malowideł ściennych w korytarzu polskiego Liceum im. św. Marii Magdaleny we Lwowie.

Ponadto Przewodniczący Komisji Bogusław Sonik zaproponował by prace komisji rozszerzyć o „nową” emigracją w zachodniej Europie. Komisja współpracowała ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska.