Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

6 listopada 2012, 15:00

Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) przyjęła dziś raport ws. wolności cyfrowej w polityce zagranicznej, w którym apeluje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o uznanie wolności cyfrowej za podstawowe prawo i niezbędny warunek do pełnego korzystania z praw człowieka, takich jak wolność wypowiedzi, wolność zgromadzenia i dostęp do informacji.

Szybko rozwijające się technologie teleinformatyczne niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, ale stwarzają także zagrożenie dla ochrony praw człowieka. Są bowiem używane przez autorytarne reżimy do śledzenia i represjonowania desydentów i blokowania treści w sieci.

Jak podkreśla sprawozdawca raportu – to naturalna konsekwencja odrzucenia ACTA kilka miesięcy temu. Przyjęty dokument postuluje stworzenie kompleksowego mechanizmu obrony wolności wypowiedzi i dostępu do informacji w sieci. W sprawozdaniu posłowie podkreślają, że propagowanie i ochrona wolności cyfrowej powinny stanowić element wszystkich działań zewnętrznych UE, jej strategii politycznej wobec państw trzecich w tym instrumentów udzielanej im pomocy. Strategia ta powinna być poddawana regularnemu przeglądowi.

W raporcie posłowie wzywają ponadto do zakazu wywozu technologii i usług informatycznych do państw niedemokratycznych. Zakaz ten powinien w szczególności obejmować produkty i usługi służące do zagłuszania, nadzorowania, monitorowania i przechwytywania informacji. Stąd też komisja apeluje o sporządzenie regularnie uaktualnianego wykazu krajów łamiących zasadę wolności wypowiedzi, do których wywóz tych produktów „pojedynczego zastosowania” powinien być zabroniony. Tym samym UE chce również na tym polu promować wartości demokratyczne.