6 listopada 2012, 15:00

Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) przyjęła dziś raport ws. wolności cyfrowej w polityce zagranicznej, w którym apeluje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o uznanie wolności cyfrowej za podstawowe prawo i niezbędny warunek do pełnego korzystania z praw człowieka, takich jak wolność wypowiedzi, wolność zgromadzenia i dostęp do informacji.

Szybko rozwijające się technologie teleinformatyczne niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, ale stwarzają także zagrożenie dla ochrony praw człowieka. Są bowiem używane przez autorytarne reżimy do śledzenia i represjonowania desydentów i blokowania treści w sieci.

Jak podkreśla sprawozdawca raportu – to naturalna konsekwencja odrzucenia ACTA kilka miesięcy temu. Przyjęty dokument postuluje stworzenie kompleksowego mechanizmu obrony wolności wypowiedzi i dostępu do informacji w sieci. W sprawozdaniu posłowie podkreślają, że propagowanie i ochrona wolności cyfrowej powinny stanowić element wszystkich działań zewnętrznych UE, jej strategii politycznej wobec państw trzecich w tym instrumentów udzielanej im pomocy. Strategia ta powinna być poddawana regularnemu przeglądowi.

W raporcie posłowie wzywają ponadto do zakazu wywozu technologii i usług informatycznych do państw niedemokratycznych. Zakaz ten powinien w szczególności obejmować produkty i usługi służące do zagłuszania, nadzorowania, monitorowania i przechwytywania informacji. Stąd też komisja apeluje o sporządzenie regularnie uaktualnianego wykazu krajów łamiących zasadę wolności wypowiedzi, do których wywóz tych produktów „pojedynczego zastosowania” powinien być zabroniony. Tym samym UE chce również na tym polu promować wartości demokratyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *