Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Posłowie Komisji Spraw Zagranicznych w środę, 28 sierpnia br. skrytykowali rosyjskie restrykcje handlowe nałożonych na Ukrainę, w związku z rozmowami na temat Umowy Stowarzyszeniowej pomiędzy UE, a Ukrainą.

W debacie na temat przyszłości Ukrainy, głos zabrali także przywódcy opozycji Arsenij Jaceniuk i słynny Vitali Klitschko. Wspólnie poinformowali na forum PE, że przyszłość ich kraju leży w Europie. Obrady odbyły się podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych.

Pomysł debaty zajmującej się sytuacją Ukrainy powstał w związku z medialnymi doniesieniami dot. zablokowania importu ukraińskich słodyczy  przez Rosję. Opinia publiczna rosyjskie kroki od razu potraktowała jako działania polityczne w związku z trwającymi pracami nad  Umową Stowarzyszeniową pomiędzy UE, a Ukrainą.

Posłowie ograniczenia te jednogłośnie nazwali aktem zastraszania, który ma zniechęcić Ukrainę do zawarcia umowy stowarzyszeniowej z UE. Posłowie uznali,  że działania Rosji były sprzeczne z zasadami Światowej Organizacji Handlu i atakiem na obywateli Ukrainy .

Posłowie , którzy wzięli udział w debacie szeroko wyrazili poparcie dla podpisania umowy stowarzyszeniowej w najbliższej przyszłości, ale także przestrzegli, że rząd Ukrainy musi spełnić unijne warunki, które obejmują m.in. wykorzystanie adresowania selektywnej sprawiedliwości, koniecznej reformy Prokuratury Generalnej i uwolnienie uwięzionych byłej premier Julii Tymoszenko .

Przyszłość Ukrainy
Ukraińscy  przywódcy opozycji parlamentarnej Witalij Kliczko ( UDAR ) oraz Arsenij Jaceniuk ( Batkivschchyna ) powiedzieli posłom, że przyszłość Ukrainy leży w rękach Europy. Kliczko zapowiedział, że opozycja będzie naciskać na rząd, aby podjąć niezbędne kroki w kierunku podpisania umowy. Jaceniuk zapewnił także,  że umowa pomiędzy UE a Ukrainą to najlepsze narzędzie do reagowania na wyzwania stwarzane przez Rosję.

Następne kroki
Przypomnijmy, że porozumienie UE- Ukraina, które obejmuje również ” pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu „, mogłoby być podpisane w  listopadzie br., gdy przywódcy UE i jej wschodni sąsiedzi spotkają się na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.