Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 maja 2007, 22:00

„Sonik: Wszystko zaczęło się w kawiarni „Rio” 

Bogusław Sonik, Robert Mazurek
O czasach buntu Studenckiego Komitetu Solidarności, wyborach moralnych, gonitwach z milicją, czytaniu zakazanych tekstów oraz Towarzystwie Kursów Latających opowiada współzałożyciel SKS.

ROBERT MAZUREK: Na wieść, że robię z panem wywiad, kolega zareagował pytaniem, czy to „ten Sonik od wódki?”. 

BOGUSŁAW SONIK*: No tak (śmiech) ale nie tylko. W sporze o definicję wódki w Parlamencie Europejskim bronię polskiego produktu narodowego. Francuzi energicznie bronili swojego wina i musieliśmy wycofać nasze „wino” marki wino. Normalne że teraz nie chcemy oddać wódki…”

Źródło: Dziennik, 24 maja 2007

Załączniki

https://boguslawsonik.pl/wp-content/uploads/2022/10/2007_05_24_DZIENNIK_ONLINE_WSZYSTKO_ZACZELO_SIE_W_KAWIARNI_RIO.pdf