Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Plenary Session in Brussels – Week 41

Parlament Europejski przyjął dziś zdecydowaną większością głosów zapisy, które umożliwią wejście w życie umowy o Jednolitym Sądzie Patentowym. Będzie to wspólny sąd do rozstrzygania spraw dotyczących jednolitego patentu, dla wszystkich państw, które są we wzmocnionej współpracy i które podpisały i ratyfikowały umowę międzyrządową.

Dzięki zakończonym 2 lata temu pracom nad zmianą rozporządzenia Bruksela I o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych prostsze i tańsze procedury określające zasady przepływu orzeczeń w Unii Europejskiej wejdą w życie na początku 2015 roku. W międzyczasie zatwierdzony został tzw. pakiet o jednolitym patencie, w którego skład wchodzi umowa międzyrządowa o jednolitym sądzie patentowym. Dostosowanie rozporządzenia Bruksela I było jednym z warunków wejścia w życie tej umowy.

Pomimo że kilka krajów, w tym Polska, nie zdecydowało się dotychczas podpisać umowy międzynarodowej tworzącej wspólny sąd, co równoznaczne jest z pozostawaniem poza obszarem obowiązywania jednolitego patentu, państwa członkowskie zgodziły się, że dla jasności przepisów jurysdykcyjnych w sporach transgranicznych dostosowanie rozporządzenia Bruksela I jest koniecznością.