Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik Poseł do Parlamentu Europejskiego wziął udział w konferencji poświęconej programowi „Kreatywna Europa”. Przypomnijmy, że Poseł Sonik jest odpowiedzialny za sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z ramienia grupy EPL.

Nowy program „Kreatywna Europa” na lata 2021-2027 ma mieć zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego podwojony budżet wynoszący ok 2,8 mld Euro. Przypomnijmy, że zadaniem programu jest wzmocnienie unijnego sektora kultury oraz sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów: media, kultura oraz części międzysektorowej, która będzie finansować  MŚP i inne organizacje  z pogranicza mediów i kultury.

Sprawozdanie będzie poddane pod głosowanie 28 marca podczas sesji plenarnej w Strasburgu.