Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Komisja prawna PE przegłosowała dziś dwa sprawozdania, składające się na pakiet reformujący wspólnotowy i krajowy system znaków towarowych.

  Celem opublikowanego w marcu br. pakietu inicjatyw jest  uaktualnienie systemu oraz wprowadzenie ułatwień, mających na celu poprawę dostępności przez obniżenie kosztów i uproszczenie procedur. Głównym adresatem reformy są działające na rynku unijnym przedsiębiorstwa, którym bardziej skuteczna ochrona ma pomóc  m.in. w walce z podróbkami.

Nowe znaki towarowe pojawiają się na rynku prawie codziennie, stając się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych  towarów lub świadczonych usług.