Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Rok 2013 – co czeka Unię i każdego z nas?

Parlament Europejski, Strasburg

Nowy rok oznacza dla Parlamentu Europejskiego konieczność stawienia czoła wielu istotnym dla przyszłości Unii Europejskiej kwestiom, m.in. ważnym reformom gospodarczym, kształotowi wieloletniego budżetu na lata 2014 – 2020, a także uregulowaniu sprawy GMO i limitów CO2 . Poniżej krótka prezentacja tego, co jeszcze zawierać będzie tegoroczna agenda.

Walka z kryzysem to nadal oś centralna, wokół której koncentrować się będą działania unijnych instytucji. Szczególne znaczenie będą miały w tym względzie negocjacje wspólnego stanowiska Rady Europejskiej i PE dot. unii bankowej.  Scenariusz rozpatrywanych kwestii gospodarczych stanowić będa ponadto zagadnienia: agencji ratingowych, reformy sektora finansowego, standardów kapitałowych banków, wynagrodzeń dla bankierów, sposobów na ulepszenie jednolitego rynku i wzmocnienia demokratycznej kontroli.

Nadzywczaj istotną kwestią w 2013r. będzie również kształt wieloletniego budżetu na lata 2014 – 2020. Ostateczna i co najważniejsze wspólna decyzja Rady, Parlamentu i Komisji w tym zakresie musi zapaść przed końcem tego roku. Kształt wieloletniego budżetu bezapelacyjnie rozstrzygnie tak istotne zagadnienia jak np. przyszłość programu Erasmus i kształt wspólnej polityki rolnej.

2013 rok może okazać się wyjątkowo szczęśliwy dla pasażerów, gdyż kwestia praw pasażera zostanie poruszona zaraz po tym, jak KE przedstawi propozycję zmian dotychczasowych przepisów. Poważne zmiany, mające wpłynąć na poprawę konkurencyjności oraz wprowadzenie większej niezależności operatorów i właścicieli infrastruktury, planowane są w sektorze kolejowym.

Dodatkowo w 2013 r. w kalendarzu prac PE i innych instytucji UE znajdą się sprawy przyszłości GMO, piractwa internetowego i ochrony danych, praw kobiet oraz polityki azylowej w UE.

Mamy nadzieję, że wszystkie kwestie uda się w tym roku rozstrzygnąć z sukcesem i pomyślnie dla wszystkich obywateli UE!