Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W dniu dzisiejszym Komisja ds. kultury i edukacji w Parlamencie Europejskim, przyjęła rozporządzenie oraz budżet dla nowego programu Erasmus dla wszystkich.

Program został rozpisany na 7 lat, a jego budżet wyniesie aż 14,8 mld euro. To wielka szansa dla rozwoju naukowego młodych Polaków.

Przypomnijmy że Polska należy do krajów najlepiej wykorzystujących przyznane środki programu .Nowy Erasmus, zawiera w sobie 7 istniejących programów. Program został wzbogacony o pomoc dla młodych przedsiębiorców oraz dofinansowanie sportu.

Erasmus +, obejmie 800 tysięcy osób, to średnio dwa razy więcej niż w latach poprzednich. W 2010 roku, stypendia otrzymało 560 tysięcy osób w 27 państwach członkowskich. Nasze uczelnie przyjęły ponad 35 tysięcy studentów zagranicznych. Sieć obejmuje 4 tysiące uczelni z UE, w tym 315 z Polski.