Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 marca 2011, 23:00

1300962497

Między 23 a 24 marca, w Parlamencie Europejskim w Brukseli ma miejsce kolejna mini sesja plenarna.

Posłowie na posiedzeniu zajmą się między innymi nowymi przepisami w zakresie ochrony praw konsumenta, omówią kwestie budżetu UE na 2012 rok oraz zajmą się regulacjami dotyczącymi równego traktowania pracowników w całej Unii Europejskiej. Na obecnej sesji plenarnej Parlament zagłosuje również nad propozycją Rady Europejskiej w sprawie stworzenia stałego mechanizmu stabilizacyjnego dla strefy Euro.