Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

17 stycznia 2010, 23:00

1264158108

Na swoim pierwszym posiadzeniu powołana do życia pod koniec ubiegłego roku intergrupa ds. gór, wysp i regionów słabo zaludnionych wyłoniła władze. Przewodniczącym inergrupy został poseł Bogusław Sonikwiceprzewodniczącą – posłanka Lidia Geringer d’Oedenberg.
Nowo postała intergrupa ma za zadanie promować politykę górską na forum Unii Europejskiej oraz stać na straży interesów społeczności wyspiarskich i regionów o mniejszej gęstości zaludnienia.