Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W dniu 25 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku w Brukseli odbyły się wybory na nowego przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej – największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim skupiającej 221 posłów z 27 państw członkowskich UE.

Niemal jednogłośnie został wybrany Niemiec – Manfred Weber z CSU. W swoim wystąpieniu zobligował się do ciężkiej pracy dla koalicji S & D. Weber podkreslil, ze celem EPL jest wybranie w lipcu Jeana-Claude’a Junckera na przewodniczacego Komisji Europejskiej.

W godzinach popołudniowych  Jacek Saryusz-Woski został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego EPL.

– Wyniki wyborów europejskich, zapewniając ponowne zwycięstwo naszej rodzinie politycznej,zobowiązuje nas w jeszcze większym stopniu niż dotąd do utrzymania obranego przez nas kursu, pozostania wiernym naszym wartościom i osiągania naszych priorytetów. Cieszy mnie, że będę mógł uczestniczyć w stawianiu czoła temu wyzwaniu – powiedział po głosowaniu Jacek Saryusz–Wolski.

Od 2006 roku jako jedyny Polak sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej – największej europejskiej partii politycznej – odpowiedzialnego m.in. za sprawy polityki wschodniej i energetycznej Unii Europejskiej.

Prezydium Grupy EPL składa się z przewodniczącego i 10 wiceprzewodniczących.. Prezydium Grupy koordynuje pracę posłów we wszystkich 20 komisjach parlamentarnych oraz rekomenduje stanowisko Grupy EPL na sesje plenarne europarlamentu