Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3 marca 2011, 23:00

1299343906f1

Sidonia Jędrzejewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego, członkini Komisji Budżetowej, była gościem kolejnych Krakowskich Spotkań Europejskich, które odbyły się dnia 4 marca br. w sali konferencyjnej Restauracji Wierzynek w Krakowie.

Spotkanie, które nosi tytuł „Nowe wieloletnie ramy finansowe (Więcej czy mniej Europy?), poświęcone było m. in. takim kwestiom, jak: Traktat Lizboński, strategii Europa 2020, kryzys gospodarczy i dyscyplina budżetowa, kryzys solidarności oraz Prezydencja Polska.