Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Komisja Ochrony Środowiska Naturalenego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE przyjęła dzisiaj raport dotyczący zmian na rynku biopaliw. Może on skutkować poważnymi konsekwencjami dla polskich producentów.Ostateczne głosowanie w tej kwestii odbędzie się podczas wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu.


Proponowane przez KE ograniczenie do 5% zawartości konwencjonalnych biokomponentów z surowców rolniczych w paliwach zostało podniesione do 5.5%. Te ograniczenia są dla Polski bardzo trudne do przyjęcia ze względu na fakt, że w Polsce już zainstalowane moce produkcyjne dla biodiesla z rzepaku oraz dla bioetanolu przekraczają 6%. Kluczowe w tej sprawie będzie jednak jesienne głosowanie na sesji plenarnej, gdzie cały Parlament wypowie się na temat propozycji Komisji Europejskiej. Mamy nadzieję na pozytywne rozsztrzygnięcie!