Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

15 listopada 2006, 11:00

Większa odpowiedzialność w kwestii wdrażania polityki energetycznej, osobna linia budżetowa, poprawa sytuacji ekologicznej regionu, odnowa i wzmocnienie zasobów rybnych – to tylko niektóre z postulatów unijnej strategii dla Bałtyku w ramach wymiaru północnego. W dzisiejszym dniu posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych przyjęli sprawozdanie, które w konkretny i odważny sposób określa rolę Morza Bałtyckiego w regionie północnym. Proponują stworzenie wizerunku regionu, który byłby jednym z najbardziej atrakcyjnych i konkurencyjnych obszarów na świecie, a co za tym idzie, uporanie się z problemem zanieczyszczenia, stanowiącego palący, ekologiczny problem. Jednak najważniejszą kwestią jest stanowisko Komisji w sprawie Rosji oraz jej zaangażowania w budowę gazociągu bałtyckiego, zagrażającego bezpieczeństwu energetycznemu w Polsce. Podkreślona została potrzeba zmniejszenia uzależnienia regionu północnego od energii sprowadzanej z Rosji oraz stworzenia wspólnego rynku energii dla państw członkowskich. Niezmiernie ważne jest stwierdzenie, iż strategiczne decyzje, takie jak budowa nowych sieci energetycznych, powinny być podejmowane po konsultacji z tymi partnerami spośród państw członkowskich UE, których takie decyzje mogą dotyczyć. Miejmy nadzieje, że dzisiaj, obszar Morza Bałtyckiego wnosząc do Europy swoją historię, w coraz większym stopniu będzie łączył, a nie dzielił, kraje tego regionu poprzez realizację i zacieśnianie interesów gospodarczych z poszanowaniem ich praw politycznych i z zachowaniem dziedzictwa środowiska. Jednak nie będzie to możliwe, jeśli zacieśnianie interesów ekonomicznych odbywać się będzie jedynie w obliczu forsowania partykularyzmów, bez poszanowania zasad dobrosąsiedzkiej współpracy, solidaryzmu i współodpowiedzialności.