Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej PE w Strasburgu

15. lutego 2011

Bogusław Sonik (PPE)

Panie Przewodniczący!

Wszyscy uczestnicy transportu drogowego, zarówno producenci samochodów osobowych, jak i producenci lekkich samochodów dostawczych, powinni wnosić wkład w ograniczanie ogólnej emisji CO2. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję wypracowany przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską kompromis ustanawiający limity emisji, jak i kary za ich nieprzestrzeganie.

Ustalenie obowiązkowych, ambitnych i jednocześnie ealistycznych limitów stanowi wyzwanie dla potencjału innowacyjnego europejskiego przemysłu samochodowego. Będzie do bodziec do zintensyfikowania prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, wykorzystywanych przy produkcji bardziej ekologicznych pojazdów.

Musimy mieć własne zielone technologie, by nie trzeba było importować, jak to było w przypadku technologii hybrydowej. Uważam, że podjęte przez nas decyzje legislacyjne staną się właściwym i mobilizującym bodźcem dla europejskich producentów, którzy dostrzegą w zielonych technologiach swoją szansę na rozwój.