Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W 2012 r. Unia Europejska została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla za pomoc w niesieniu pokoju i pojednania oraz umacnianie demokracji i poszanowania praw człowieka w Europie. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz podczas ceremonii w Oslo odebrał Nagrodę w imieniu wszystkich obywateli wspólnoty. Od dziś do 6 października, ta sama nagroda będzie głównym elementem wystawy w Parlamentarium – parlamentarnym, audiowizualnym centrum dla odwiedzających.

Wystawa, zaprojektowana przez Instytut Pokojowej Nagrody Nobla, zostanie uroczyście otwarta przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza.