Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. gospodarczych i monetarnych (ECON) zagłosowała dzisiaj nad projektem rozporządzenia w sprawie opłat przy płatnościach kartami (tzw. opłaty interchange). Komisja Europejska w lipcu 2013 roku wystąpiła z projektem obniżenia tych opłat, twierdząc, że ich wysoki poziom i duże zróżnicowanie w państwach członkowskich ogranicza konkurencję i tym samym hamuje rozwój obrotu bezgotówkowego (powszechne jest, że nisko marżowe dyskonty nie dają możliwości płacenia kartą).

Opłaty interchange to opłaty pobierane przy transakcjach kartami płatniczymi przez wydawców kart (banki) od akceptantów (punktów usługowo-handlowych) za pośrednictwem agentów rozliczeniowych. Średni poziom opłat interchange w UE to dzisiaj ok. 0,7%, ale są kraje (np. Polska, Niemcy), gdzie stawki są ponad dwukrotnie wyższe i sięgają 1,5%. Nowe niższe stawki wejdą w życie od przyszłego roku.

Najważniejszym, i zarazem budzącym największe kontrowersje, elementem regulacji jest narzucany przez rozporządzenie maksymalny poziom opłat interchange. Posłowie wszystkich grup politycznych, że okres przejściowy dla wprowadzenia obniżonych opłat powinien zostać skrócony do roku (Komisja Europejska proponowałą 2 lata). Większe rozbieżności ujawniły się w kwestii poziomu opłat. Koalicja socjalistów, liberałów i zielonych optuje za najbardziej radykalnym rozwiązaniem, czyli całkowitym zakazem pobierania opłat typu interchange przy płatnościach opartych na kartach debetowych. Pewne wątpliwości, co do skali zmian wyraziła natomiast frakcja Europejskiej Partii Ludowej (do frakcji należą PO i PSL).

Po przyjęciu sprawozdania w sprawie rozporządzenia przez komisję parlamentarną, dokument trafi do trójstronnych uzgodnień instytucjonalnych z Komisją Europejską i Radą. Ostateczne głosowanie nad rozporządzeniem zaplanowane jest na sesji plenarnej w kwietniu.

Polska należy obecnie do krajów o najwyższym poziomie opłat kartowych w Europie. Komisja Europejska uzasadniając swój projekt wielokrotnie powoływała się na podobne inicjatywy legislacyjne podjęte w Polsce i na Węgrzech. W styczniu 2014 r. weszła w życie ustawa, która wprowadza maksymalny poziom opłat w wysokości 0,5%. Agenci rozliczeniowi i banki mają czas do lipca na obniżenie opłat. Jeżeli proponowane regulacje unijne wejdą w życie opłaty w Polsce będą musiały zostać jeszcze bardziej obniżone.