Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Obecnie rozgrywa się prawdziwa walka o energetyczną niezależność i bezpieczeństwo. Ostatnie przetasowania na energetycznej szachownicy – niestety na korzyść Rosji  – pokazują, że UE musi podjąć zdecydowane działania, aby uniezależnić (szczególnie państwa Europy Wschodniej) od zewnętrznych dostaw. Obawy o europejską niezależność energetyczną wraz z postulatami konkretnych działań znalazły swój wyraz w projekcie komunikatu Komisji Europejskiej ws. Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego, do którego dzięki swoim staraniom dotarł Poseł Bogusław Sonik. Dokument ma być omawiany na czerwcowym szczycie UE. Obecnie znajduje się on w ostatniej fazie konsultacji i zostanie opublikowany w środę – 28 maja.

– Zapisy projektu komunikatu, do którego udało mi się dotrzeć pokazują, że wielokrotnie wyrażane m.in. przeze  mnie ostrzeżenia, iż Europa musi podjąć bardziej zdecydowane działania w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, znalazły poparcie. Unijni decydenci doceniają kluczowe znaczenie wydobycia rodzimych surowców – w tym przede wszystkim gazu łupkowego – o co jeszcze niedawno toczyłem batalię w PE.  Jak widać mój wysiłek nie poszedł na marne. – komentuje Sonik

KE zauważa również, że rosyjska strategia polegająca na wykupywaniu rafinerii w Europie jest wysoce niebezpieczna dla UE oraz że niektóre państwa, tzn. regionu bałtyckiego i wschodniej Europy są bardziej narażone na przerwy w dostawach  energii. Dlatego konieczne  jest stworzenie europejskiego rynku energii. Najpilniejszym problemem do rozwiązania według KE mogą okazać się dostawy energii podczas najbliższej zimy 2014/2015. KE proponuje więc konkretne działania, które mają zapobiec zakłóceniom. Na liście strategicznych projektów infrastruktury energetycznej wraz z zapewnieniem ich finansowania są interkonektory pomiędzy Polską i Czechami oraz Polską i Słowacją (do 2019 r.), a także pomiędzy Polska a Litwą (do 2016 r.).

 – Widać korzystną zmianę tonu wypowiedzi KE. Co więcej wiele zapisów  (np. o mechanizmach solidarnościowych) współgra z polską koncepcją unii energetycznej. Otwarto również drogę dla sprowadzania gazu LNG spoza Europy. To pozytywnie nastraja na przyszłość – dodaje Sonik

Powiązane tematy