Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1 czerwca 2010, 22:00

1275897393

2 czerwca w Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowia Publicznego odbyło się głosowanie nad raportem PE dotyczącym przeglądu dyrektywy w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym.

Dyrektywa ta należy do tych aktów legislacyjnych, które w jednej linii stawiają ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój i niezakłócony przepływ towarów. Jej dotychczasowe działanie w obszarze środowiska doprowadziło do spektakularnego ograniczenia obecności metali ciężkich w strumieniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojawienia się innowacyjnej technologii lutowania bezołowiowego.

Jednakże ten sukces został okupiony dużą dozą niepewności prawnej, wynikającej z problemów interpretacyjnych oraz nienormowanym podejściem do nadzoru technicznego w krajach członkowskich.

„Proponowany przeze mnie otwarty zakres dyrektywy, czyli objęcie całego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zharmonizuje wspólny rynek wewnętrzny, przepływ towarów oraz da pewność prawną przedsiębiorcom. Podczas głosowana w Komisji udało się też przyjąć szereg poprawek wprowadzających ułatwienia dla MŚP w procedurze składania wniosków o wyjątki z zakresu obowiązywania dyrektywy” powiedział Bogusław Sonik (PO), wiceprzewodniczący Komisji Środowiska i sprawozdawca cień z ramienia Grupy EPL.

Podczas prac nad tą dyrektywą największe emocje wzbudzała propozycja Jill Evans poseł Sprawozdawcy z Partii Zielonych, która opowiadała się za wycofaniem z użycia wielu powszechnie używanych substancji takich jak PVC czy tradycyjne środki uniepalniające.

„Uważam iż na tym etapie procesu legislacyjnego nie powinno się arbitralnie powiększać listy substancji zabronionych do użytku w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych a raczej skupić się na opracowaniu właściwej metodologii opartej na istniejącej już unijnej legislacji – REACH, która wyznaczałaby substancje które w pierwszej kolejności miałyby zostać wycofane. Cieszę się, że posłowie podczas głosowania podzieli mój punkt widzenia” dodaje Sonik.

Raport Evans został przyjęty jednogłośnie, głosowanie plenarne odbędzie się podczas lipcowej sesji plenarnej PE w Strasburgu.


Dalszych informacji udziela: 

Biuro Prasowe EPL

Katarzyna Klaus +32/484.138.359