Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Posłowie do Parlamentu Europejskiego w dniu dzisiejszym (środa, 13 marca br) przyjęli rezolucję odrzucającą porozumienie dotyczące unijnego budżetu na lata 2014-2020 zawarte podczas unijnego szczytu 8 lutego w Brukseli.

Posłowie są zdania, że płatności zatwierdzone przez państwa członkowskie ustalone zostały na zbyt niskim poziomie przez co, nie pozwolą na realizację podstawowych celów tj. nie pozwolą na wzrost, tworzenie nowych miejsc pracy, funduszu społecznego i rozwoju innowacyjnej gospodarki. Posłowie zaapelowali także do Rady Europejskiej o większą elastyczność w dysponowaniu funduszami i gwarancję środków płatności by w trakcie roku nie zabrało środków na rozpoczęte inwestycje.

W głosowaniu wzięło udział 690 posłów. Za odrzuceniem ustaleń głosowało 506 posłów, za było 161, a 23 osoby wstrzymały się od głosu.

Teraz oczekujemy kolejnych negocjacji w celu uzyskania kompromisu. Ostateczne głosowanie nad nowym kształtem dokumentu odbędzie się najprawdopodobniej w czerwcu.


Więcej w temacie budżetu znajdą Państwo tutaj.

Biuletyn Europejski o unijnym budżecie.