Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 grudnia 2005, 23:00

„Nie jesteśmy wielbłądem 

Bogusław Sonik


Propozycja poszerzenia Unii Europejskiej na południe jest albo przejawem kompletnego braku realizmu, albo skrywa dążenie do utworzenia Unii dwóch prędkości W tekście ” Turcja a sprawa polska” Judyta Fiedin i Marcin Frybes („Rz”, 28 listopada) przekonują, że priorytetem polskiej polityki zagranicznej winna stać się akcesja Turcji do Unii Europejskiej, a także wsparcie dla idei poszerzenia Unii o kraje basenu Morza Śródziemnego. Rozważając tę koncepcję, trzeba odpowiedzieć na podstawowe pytania: jakie są strategiczne cele takiej polityki, jakimi instrumentami dysponujemy, aby wcielić ją w życie i jakie będą skutki jej realizacji? Publicystykę polityczną musi cechować odpowiedzialność za słowa i fakty. Według Fiedin i Frybesa główną przeszkodą blokującą akces państw muzułmańskich do Unii jest anachroniczna wizja Unii jako chrześcijańskiego klubu. Opinia ta kłóci się z faktami. Oznacza też skrajną ideologizację ważnej debaty. Tymczasem problem dotyczy fundamentalnej dla nas wszystkich sprawy: czym ma być Unia Europejska?”

Źródło: Rzeczpospolita, 14 grudnia 2005